2014-09-08

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 94 311 01 95
Pracownicy socjalni tel. 94 312 11 61
Dodatki mieszkaniowe tel. 94 312 78 28
Świadczenia rodzinne tel. 94 311 25 36